1 Leefmilieu Tongeren
Wandelkalender Leefmilieu Tongeren Fotoalbum Leefmilieu Tongeren Contacteer Leefmilieu Tongeren 1
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakjes in zakjes

Niemand heeft graag poep op z’n stoep.
Niemand trapt graag in poep.
Niets zo vervelend dan poep van de schoenen krabben.
Bah, wat een vieze kinderwagen- en rolstoelwielen.
BAASJE, geef het goede voorbeeld, gebruik een hondenpoepzakje.

In 2001 organiseerde Leefmilieu Tongeren voor het eerst een hondenpoepactie.
Het opzet was om in de binnenstad binnen de wallen op alle hondenkakjes vlagjes te steken met de leuze: "kakjes in zakjes".

Kakjes in zakjes 2009

Actie kakjes in zakjes maart 2009

Jaar na jaar vermindert het aantal vlagjes op kakjes. Een goed teken.

Een flinke meerderheid van baasjes ruimt prima op.

Nu nog enkele Die hards bekeren.

Omdat uit een bevraging bij de bevolking bleek dat er nood was naar meer controles rond hondenpoep, heeft de Lokale Politie Tongeren - Herstappe vanaf 2005 een actieplan opgesteld

Vanaf 2009 zal hondenpoep opnieuw één van de prioriteiten bij de politiewerking zijn. Uit een nieuwe bevraging is nog steeds gebleken dat de bevolking zich nog altijd uitermate ergert aan hondenpoep op de stoep.

Sedert 1 januari 2008 zijn de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing en is er een heel nieuw gemeentelijk reglement van toepassing.

De politie stelt processen-verbaal op die, sedert de nieuwe regelgeving niet meer naar het Parket Tongeren gaan, maar naar de Sanctionerend Ambtenaar van de stad Tongeren, die een gepaste Administratieve Boete KAN opleggen lastens overtreders.

Voor inbreuken betreffende hondenpoep is deze vastgelegd op 30 euro.

Politiereglement betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties van 18/12/2007, gewijzigd bij gemeentelijk politiereglement van 24 juni 2008.

Volgende artikels zijn van toepassing in verband met honden:

Deel 3 OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG.
Afdeling 3.20 Dieren
Artikel 42 Honden

Honden dienen steeds aan de leiband gehouden te worden. Deze laatste verplichting geldt niet voor honden tijdens de jacht, die een kudde begeleiden, die voor reddingsoperaties ingezet worden of voor politiehonden.

Elke houder van een hond dient passende maatregelen te nemen om te beletten dat de hond zou ontsnappen van een privaat erf naar een ander privaat erf, naar een openbare plaats of naar een openbare weg.

Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de begeleider, zodra ze op de openbare weg of op openbare plaatsen komen. Dit geldt niet voor honden van politiediensten en erkende bewakingsfirma's.

De toegang met honden is verboden tot openbare gebouwen, begraafplaatsen, gemeentelijke sporthallen, sportterreinen en zwembaden. Dit met uitzondering van visueel gehandicapten (blinden) of mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende bewakingsfirma's met hun honden alsook personen belast met het africhten van geleidehonden bestemd voor visueel gehandicapten (blinden) of andere mindervaliden en die daartoe een attest kunnen voorleggen.

Het is verboden zich met een hond zelfs aan de lijn, te begeven op plaatsen aangeduid door een rond bord met rode rand waarop in zwarte kleur het profiel van een hond staat. De burgemeester kan tevens plaatsen en tijdstippen aanduiden waar het tijdelijk verboden is zich met een hond, zelfs aan de lijn, te bevinden.

Deel 4. OPENBARE REINHEID.
Afdeling 4.4 Hondenpoep
Artikel 49

De eigenaar of begeleider, die zich met een hond op de openbare weg of openbare ruimte bevindt, is verplicht steeds in het bezit te zijn van voldoende zakjes om de uitwerpselen in te bergen.

Het zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen moet op het eerste verzoek van de politie getoond worden.
Het is de eigenaar of begeleider van een hond verboden het dier zich op de openbare weg of op aanpalende terreinen, van zijn uitwerpselen te laten ontdoen. Indien de hond zich toch op deze plaatsen ontlast, is de eigenaar of begeleider verplicht de uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen, in welk geval de overtreding niet sanctioneerbaar is.

Wanneer de eigenaar of begeleider van de hond weigert de uitwerpselen op de ruimen, mag de bevoegde ambtenaar de nodige maatregelen nemen om de uitwerpselen te laten opruimen op kosten en risico van de eigenaar of de begeleider.

Uitzondering aan deze verplichting wordt gemaakt voor blinden met geleidehond of andere personen met een handicap die zelf fysisch niet in staat zijn om de uitwerpselen te verwijderen.

hondje loopt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inhoud

© Leefmilieu Tongeren