1 Leefmilieu Tongeren banner 02
Wandelkalender Leefmilieu Tongeren Fotoalbum Leefmilieu Tongeren Contacteer Leefmilieu Tongeren 1
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluikstorten, sluikstoken, zwerfvuil

 
Zwerfvuil

 

Het blijft na meer dan 25 jaar een hardnekkig probleem. Hoewel de grote sluikstorten eerder zeldzaam geworden zijn, zien we de hoeveelheid zwerfvuil nauwelijks verminderen.

Sensibilisatie rond dit thema blijft noodzakelijk.

Heel wat verenigingen dragen hun steentje bij door opruimacties te organiseren.

Op 21 december 2007ontvingen de Scouts van Diets-Heur de milieuprijs uit de handen van Prins Laurent omwille van hun succesvolle opruimactie in Diets-Heur in de loop van 2007.

Wij krijgen nog steeds klachten binnen van mensen die nonchalant afval opstoken. Omwoners klagen van stank en vrezen voor hun gezondheid.

 

Spoorbedding Nieuw-Tongeren

Nieuw-Tongeren aanvraag voor opvulling met bouwpuin uit 2006

 

In 2006 werd onder impuls van Eddy Box en Johnny Vrancken een vergunning aangevraagd om de oude spoorwegbedding te Nieuw-Tongeren op te vullen met inert bouwpuin. De vergunning werd verleend. De vergunning vereiste dat de opvullingswerken van start zouden gaan binnen 200 dagen na het afleveren van de vergunning. Ondertussen zitten we in 2008 en is er nog steeds geen begin gemaakt aan de opvulling. De vergunning is daarmee niet langer van kracht.

Niettemin wordt de spoorbedding ondertussen druk gebruikt om gratis afval te dumpen. Gezien de gestegen prijs voor grijze huisvuilzakken wordt hier gretige van gebruik gemaakt. Omwoners vrezen stank en rattenplagen.

Wij kaartten op 7 januari 2008 het probleem aan bij de Tongerse Milieudienst en drongen aan op maatregelen.

Een week later bracht Schepen Biets zelf een bezoek aan het terrein. Er werd met de mensen van de milieudienst afgesproken om de gestorte afval op te ruimen en het terrein te omheinen.

Eind april 2008 werd de spoorwegbedding met grote inzet door de stadsdiensten opgeruimd.

Nieuw-Tongeren sluikstort Nieuw-Tongeren sluikstort

Opruimactie

Van maart tot april werd, onder impuls van de milieudienst, een oproep gedaan aan Tongerse verenigingen om heel het grondgebied van Tongeren een fikse opruimbeurt te geven. Tal van vrijwilligers boden zich aan. Velen waren verbaasd over wat er allemaal rondslingert langs Tongerse wegen. Prima initiatief dat zeker een jaarlijkse traditie mag worden.

Zie ook fotoalbum

 

© Leefmilieu Tongeren